Sağlık Bakanlığı Tekrar Yapılacak Unvan Değişikliği Sınavı Duyurusu

Sağlık Bakanlığı Tekrar Yapılacak Unvan Değişikliği Sınavı Duyurusu

Milli Eğitim Bakanlığ'nın 08 Ekim 2017 tarihinde yaptığı İlk ve Acil Yardım Teknikerliği unvan değişikliği sınavında bazı soruların hatalı olduğu gerekçesiyle açılmış olan davaya istinaden iptal edilen sınav için Sağlık Bakanlığı duyuru yayımladı.

Sağlık Bakanlığı'nın Açıklaması

- Bakanlıklarımız arasında yapılan protokol gereği Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 08 Ekim 2017 tarihinde yazılısı yapılan İlk ve Acil Yardım Teknikerliği unvan değişikliği sınavında bazı soruların hatalı olduğu gerekçesiyle açılmış olan davaya, idare mahkemesi tarafından verilen iptal kararına istinaden yapılacak olan İlk ve Acil Yardım Teknikerliği branşı unvan değişikliği sözlü sınavı.

 

SINAV YERİ

T.C. Sağlık Bakanlığı

Zemin Kat Toplantı Salonu

Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi

Dumlupınar Bulvarı 6001. Cadde No: 9

06800 - Çankaya / ANKARA

 

SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ

- 12 Mart 2019 Salı

- Saat: 09.30 - 13.00 arası

SINAV KONULARI

- Sözlü sınavda yer alacak soruların konu başlıkları aşağıda belirtilmiştir.

SÖZLÜ SINAV UYGULAMASI

Yargı kararı gereği yeniden yapılan değerlendirme sonucunda sözlü sınava girmeye hak kazanan 26 aday için yapılacak olan İlk ve Acil Yardım Teknikerliği branşı unvan değişikliği sözlü sınavında adaylar, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

e) Genel kültürü ve genel yeteneği,

f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, esas alınarak 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak sözlü sınav puanı tespit edilecek, sözlü sınavda 100 (yüz) üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alanlar başarılı sayılacaktır.

SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

Sözlü sınav sonuçları, sınavların yapıldığı tarihten itibaren en geç otuz gün içerisinde http://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde duyurulacak, bunun için adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZLAR

Sınava katılanlar, gerekçelerini belirtmek suretiyle sonuçların duyurulmasından itibaren beş (5) iş günü içerisinde sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler. İtiraz dilekçeleri “T.C. Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001. Cadde No: 9, 06800 - Çankaya / ANKARA” adresine gönderilecektir. Beş (5) iş günü içinde Bakanlık Genel Evrak Birimine ulaşmayan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. İtirazlar, Sınav Kuruluna intikalinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde sonuçlandırılarak sonucu ilgililere yazılı olarak ya da http://yhgm.saglik.gov.tr internet sitesi vasıtasıyla bildirilecektir.

- Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası, imzası ve adresi olmayan dilekçe ve belgegeçer ile (faks) yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

- Sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.

T.C. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Sınav Hizmetleri Birimi

İLETİŞİM:

T.C. Sağlık Bakanlığı (Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü)

Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı

6001. Cadde No: 9 - 06800 Çankaya/ANKARA

Tel: 0 312 585 17 42 – 585 17 45

 

Sözlü Sınava Girmeye Hak Kazanan Personel Listesi
  

Kaynak : Sağlık Bakanlığı Sınav Duyurusu

06 Şubat 2019 0
Yorum Yaz
Kalan Karakter:
Yanıt:
Yorumlar
😭
Henüz yorum eklenmemiş.
Sağlık Bakanlığı, Sözleşmeli Yönetici Performans Değerlendirme Sonuçlarını Yayımladı
Sağlık Bakanlığı, web sitesinde sözleşmeli yönetici performans değerlendirme sonuçlarına ilişkin duyuru yayımladı. ...
24 Nisan 2019
0
Sağlık Bakanlığı, KPSS–2018/4 ve KPSS–2018/5 Göreve Başlama İşlemleri Hakkında Duyuru
Sağlık Bakanlığı, kendi web sitesinde KPSS–2018/4 ve KPSS–2018/5 göreve başlama işlemleri hakkında duyuru yayımladı. Detaylara haberimizden ...
24 Nisan 2019
0