Özel Olarak Oluşturulmuş Metinlerle Testler Yapabilirsiniz
 • 1
  Suç, toplumun tasvip etmediği çeşitli davranış biçimlerinden biridir. Toplum düzenini ...
 • 2
  Cezaevlerinin, hükümlülerin birbirlerine suç deneyimlerini öğretmek ve bir grup psikolojisine ...
 • 3
  Suç, bireylerin ve toplumun dikkatini çeken olayların başında gelmektedir. Hemen bütün ...
 • 4
  İlk derece yargılama makamı idare ve vergi mahkemeleridir. Bu mahkemelerin verdikleri kararlara ...
 • 5
  Dilekçe davada en önemli araçtır. Dilekçede dava açılmasına neden olan şeyin özlü ...
 • 6
  Dava dilekçesinde bulunması gerekli dokuz öğe dışında ekler kısmına da değinmek gerekir. ...
 • 7
  Soruşturma aşaması şikayete tabi suçlar yahut resen araştırılacak suçlar bakımından ...
 • 8
  Ön inceleme sürecinde davaya atanan hâkim dosyada belirtilen tanıkların, tarafların talep ...
 • 9
  Temyiz ve itirazlarda duruşma yapılması tarafların istemiyle Danıştay veya ilgili bölge ...
 • 10
  Duruşmada kimin nerede oturacağını gösteren kanuni düzenleme bulunmamaktadır. Duruşmanın ...
 • 11
  Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 28 inci maddesine göre duruşma ve kararların bildirilmesi ...
 • 12
  Delil avansı ile gider avansı arasında fark bulunmaktadır. Delil avansı, Hukuk Muhakemeleri ...
 • 13
  Kasa hesabına işlenen paraların ilgili kişilere ödenmesi sırasında düzenlenen makbuza ...
 • 14
  Yetkili kılınmamış hiçbir kimse kamu idaresi adına para tahsil edemez, değerleri alamaz, ...
 • 15
  Vezne yetkilisi, tahsil ettiği veya reddettiği parayı UYAP ekrana kayıt yapmadan makbuz ...
 • 16
  Bilirkişi, hâkim veya savcının hukuki bilgisi dışında, çözümü uzmanlık, özel veya ...
 • 17
  Bilirkişiler, yargı çevresinde yer aldığı bölge adliye mahkemesi adli yargı adalet ...
 • 18
  Listelere kaydedilmiş kişiler arasından görevlendirilmiş bilirkişilere, il adli yargı adalet ...
 • 19
  Mahkemeler dava konusu ile ilgili birçok yazışma yapabilir. Talimatı diğer yazışmalardan ...
 • 20
  Türk Dil Kurumu sözlüğünde müzekkere kelimesi, bir iş için herhangi bir üst makama ...
 • 21
  İnsan sosyal bir varlık olarak doğumundan ölümüne kadar toplum içinde yaşar. Toplum içinde ...
 • 22
  Suç eşyası ve suçla alakalı ekonomik kazancın muhafaza altına alınması, gönderilmesi, ...
 • 23
  İspat aracı olarak yararlı görülen, eşya veyahut kazanç müsaderesinin konusunu oluşturan ...
 • 24
  El konulan eşyanın teslim alınmasına dair işlemler Cumhuriyet savcısının talimatı ...
 • 25
  Mahkemeler ve Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda el konulan eşyaları tutanakla ...
 • 26
  Emanet memuru, miktarı ne olursa olsun kasa kaydına kaydettiği memleket dahilinde tedavül eden ...
 • 27
  Emanet dairesinde, soruşturma ve kovuşturma sonuna kadar saklanması sırasında bozulacak veya ...
 • 28
  Jandarma birlik komutanlığına hitaben yazılıp emanet memuruyla birlikte Cumhuriyet ...
 • 29
  Evrakın emanet memuru tarafından onaylanması için evrakı onayla düğmesine tıklanır. ...
 • 30
  Emanet memurluğu savcılık ve mahkemelerce ilgili yerlere iadesine, müsaderesine ve imhasına ...
 • 31
  Suç eşyasının dosyasında muhafaza edilmesi: Emanete alınmak ile birlikte mahiyetleri itibari ...
 • 32
  Bankaya yatırılmış olan ve müsaderesine karar verilen paranın sahibine iadesi, ilgilinin ...
 • 33
  İadesine karar verilmiş olup da mahkeme kararı kendilerine tebliğ edildiği halde sahipleri ...
 • 34
  Talimat, bir yer savcılığı veya mahkemesinin diğer yer savcılık veya mahkemesinden ...
 • 35
  Başka yer Cumhuriyet başsavcılıklarından gelen soruşturma evrakına ilişkin bir işlem ve ...
 • 36
  İnsanlar toplu olarak yaşarlar. Toplum halinde yaşayan insanların, toplum içinde uymaları ...
 • 37
  Görgü kuralları, kişilerin diğer kişilerle karşılaştıkları zaman takınmaları gereken ...
 • 38
  Hukuk devleti, her türlü yönetim ve karar alma işlerini yasalara bağlı kalarak ...
 • 39
  Hukuk devleti anlayışı, tarihsel olarak sırasıyla mülk devleti ve polis devleti ...
 • 40
  Hukuk devleti, polis devleti deyişinin karşıtı olarak kullanılmaktadır. Polis devleti, ...
 • 41
  Hukukta değişmez olan kural şudur. Yasaların dili olabildiğince açık, anlaşılır, sade ve ...
 • 42
  Mahkemelerin literatürde iki ayrı sınıflandırması yapılmaktadır. Bunlardan birincisi ...
 • 43
  Anayasa hukuku, devletin şeklini, yapısını, temel organlarını, bunların görev ve ...
 • 44
  İş hukuku hizmet ilişkilerini düzenlemekte olan bir hukuk dalıdır. Hem kamu hem özel ...
 • 45
  Hukuk kurallarına uyulmaması halinde uygulanan zorlayıcı nitelikteki devlet gücüne yaptırım ...
 • 46
  Demokrasi, tüm üye veya vatandaşların, organizasyon veya devlet politikasını şekillendirmede ...
 • 47
  İnsan hakları, bireyleri devlet iktidarını kullananlara karşı koruyan dokunulmaz, devredilmez ...
 • 48
  İnsan hakları, devletlerin, kültürlerin, coğrafyaların çizdiği sınırların ötesinde ...
 • 49
  Kişisel hürriyet, insanın kendi serbest iradesiyle yapacağı seçime ve vereceği karara göre, ...
 • 50
  İnsan hakları, dil, din, ırk, cinsiyet, ekonomik ve sosyal durum gibi hiçbir ayrım ...
 • 51
  Yazılı olan kağıtları konusuna göre ayırma, birleştirme, taşıma ve saklanmasına yarayan ...
 • 52
  Alfabetik dosyalama sistemi, dosya isimlerinin esas alınarak dosyaların harf sırasına göre ...
 • 53
  Dosyalamanın konularına göre yapılması durumunda aynı konu, aynı dosyada ilkesine göre, ...
 • 54
  Klasik bürolarda, ilk olarak dikkat çeken şey, evrak ve çeşitli ebattaki dosyalardır. Sanal ...
 • 55
  Dosya, belgelerin konulduğu dosyalama aracıdır. Karton veya plastikten oluşan dosyalar içine ...
 • 56
  Her alanda olduğu gibi hukuk düzeni içinde de birçok belge ve matbu evrak bulunmaktadır. ...
 • 57
  Arşivlerde uygulanacak dosyalama ve saklama sistemlerini arşivlerin örgütlenmesi ve ...
 • 58
  Cezanın suç işleyen kişinin toplum bakımından zararsız hale getirilmesini amaçlayan ...
 • 59
  İnsanlar hem maddi hem manevi açıdan kendilerine özgü bir değer taşırlar ve taşıdıkları ...
 • 60
  Kesinleşen karar ve ilamdan dolayı yasa gereği harç alınmasına karar verilir. Karar ...
 • 61
  Her toplum, ortak yaşamını sürdürebilmek için belli bir düzene ve disipline gereksinim ...
 • 62
  Kamu görevlileri, tüm eylem ve işlemlerinde yasallık, adalet, eşitlik ve dürüstlük ilkeleri ...
 • 63
  Türk devletinin temeli töreye dayanmakta, devlet ve toplumun teşkilatlanması da töreye göre ...
 • 64
  Hükümlüler, bulundukları Ceza İnfaz Kurumlarının içinde veya dışında işyurduna ait ...
 • 65
  Kurum dışındaki iş alanlarında, Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlüler, Kapalı ...
 • 66
  Dava dilekçesi, ön büro veya tevzi işiyle görevlendirilen yazı işleri personeline teslim ...
 • 67
  UYAP Doküman Editörü, Adalet Bakanlığı tarafından geliştirilen, belge oluşturmaya yardım ...
 • 68
  Noterlik kurumu toplumda önemli bir yere sahiptir. Her ne kadar kişilerin hakları, kanunlarla ...
 • 69
  Arşivlemenin sistemli olarak yürütülmesi için öncelikle arşivleme yeri tespit edilmelidir. ...
 • 70
  Ülkemizde sekreterlik mesleği, dünya ile birlikte olmasa da benzer şekilde gelişmektedir. ...
  İpuçları

  Q klavye dersleri sayfasında, özel olarak hazırlanmış parmak ve harf eğitimleri ile hızınızı artırabilir, tamamladığınız dersleri görebilirsiniz.

  En İyiler
  Bugün
  Bu Hafta
  Bu Ay
  Sıra
  Üye
  DBK
  Soru Cevap Tümünü Gör

  Ne kadar çalışmalıyım?

  Günde kaç alıştırma yapmak idealdir? Nasıl bir çalışma programı hazırlanmalıdır?

  İlk defa denedim 96 kelime iyi mi 3dakkada?

  İmlali 96 kelime ilk denemeye göre nasıl ?

  Dersler tamalanmadan diğer derse geçiyor

  Mesela 1/12- 2/12 ... sonra diğer harfe geçiyor. Nedenini bilen varmı?

  On Parmak Klavye Programı

  Merhaba arkadaşlar iyi bildiğiniz On Parmak Q Klavye programı varsa mail olarak atabilir

  nasıl hızlı yazıyorsunuz

  arkadaşım iki gündür dikkatimi çekiyor 3 dk da 515 ve 708 kelime yazanlar var nasıl oluyor bu

  hatasız yazma

  arkadaşlar allah aşkına bir çare deyiverin yanlışlarım bir türlü azalmıyor 20 den

  Sağ el yüzük parmağı

  Selamu aleyküm arkadaşlar benim sağ el yüzük parmağım, serçe ve orta parmakla beraber

  Tamamlanan 10 parmak Q Klavye dersleri

  Tamamlanan derslerin tekrarını yapmak için girdiğimde zorunlu diğer derse gönderiyor sebebi

  Q klavye dersleri

  Q klavyede 10 parmak öğrenmeye yeni başladım fakat derslerde A-Ş harfleri için bir dersin