Gece Modu
Gündüz Modu
Özel Olarak Oluşturulmuş Metinlerle Testler Yapabilirsiniz
 • 1
  Araştırma inceleme yazıları, bir eserin, yazının, sorunun veya olayın özelliklerinin ...
 • 2
  Röportaj, bir olayı, durumu, doğruyu, gerçeği, araştırma, inceleme, gezip görme yoluyla ...
 • 3
  Basın bültenleri, kurum ile ilgili etkinlik, strateji, düşünce ve olayları içeren haber ...
 • 4
  Toplumu bilimsel, siyasal, sanatsal, sosyal bir konu üzerinde düşündürmeyi, tartıştırmayı, ...
 • 5
  Öyküleme; yaşanan, görülen, duyulan veya tasarlanan olayların anlatılması demektir. Olaylı ...
 • 6
  Meslek ahlakı kavramı, bir mesleğe bağlı olanların uyması gereken ahlaki ilkeleri ifade ...
 • 7
  Bir toplumda ortak kurallara, devletin yaptırım gücü ve dışsal bir zorlama olmadan uyulursa ...
 • 8
  Değerler, bir sosyal grup veya toplumun kendi varlık, birlik, işleyiş ve devamını sağlamak ...
 • 9
  Dürüstlük; diğer ismiyle sıdk, hakikati konuşmak, gerçeğe uygun bilgi vermek, dürüst ...
 • 10
  Tevazu, alçakgönüllü olmak, büyüklenmemek, aşırı gitmemek, kişinin haddini bilmesi ...
 • 11
  Edebiyat, sözlü ve yazılı ürünler aracılığıyla toplumun kültürel birikimini oluşturur. ...
 • 12
  İletişimin sağlıklı yürütülebilmesi için bazı temel koşulların oluşması gerekiyor. ...
 • 13
  İletişim bir bilginin, fikrin, duygunun, bir veya birden fazla yolla karşıdakine ulaşmasını ...
 • 14
  İletişimin yapıcı engelleri, yol kenarındaki bariyerler gibi düşünülebilir. Bariyerler ...
 • 15
  Disiplin kelime anlamı, kişilerin içinde yaşadıkları topluluğun genel düşünce ve ...
 • 16
  Anne ve babanın çocuğun davranışlarının şekillenmesinde çocuğun başarılarını, doğru ...
 • 17
  Aileyi sosyal yapının temel taşı olarak tanımlayabiliriz. Aile dediğimiz zaman, aile ...
 • 18
  Günümüzde özürlülük, kronik hastalıklar ve yaşlılık gibi geçici veya sürekli bakıma ...
 • 19
  Meslek etiği kavramı, bütün mesleki etkinliklerin iyiye yönlendirilmesi konusunda ...
 • 20
  Gelişim, belirli bir duruma doğru gerçekleşen olumlu değişim sürecidir. Kendini ...
 • 21
  Bir toplumun oluşmasında ve gelişmesinde o toplumu meydana getiren insanlar arasında uygulanan ...
 • 22
  Toplum, ortak kültürü paylaşan, belli bir toprak parçası üzerinde bulunan, örgütlü bir ...
 • 23
  Zihinde tasarlanan bir konunun sözlü olarak veya yazıyla bildirilmesine anlatım denir. ...
 • 24
  Sözlü anlatım diğer ismiyle konuşma, karşılıklı duygu ve görüş alış verişini ve ...
 • 25
  Duygu ve düşüncelerin jest, mimik ve vücut hareketleriyle anlatılmasına beden dili denir. ...
 • 26
  Güzel ve etkili söz söyleme sanatına hitabet denir. Hitabet, amacı insanları ikna etmek olan ...
 • 27
  İyi bir konuşmacı bir konudaki düşüncelerini, duygularını ve heyecanını kendisini ...
 • 28
  Bilgi, duygu ve düşüncelerin seslerden oluşan dil aracılığıyla aktarılmasına konuşma ...
 • 29
  Günümüzde çevre kirliliğinin artması dolayısı ile yaşam koşullarının bozulması, ...
 • 30
  Ceza, ancak kanunla konulabilen, kişiyi birtakım haklardan mahrum eden ve tüm topluma ibret ...
 • 31
  Suç, toplumun tasvip etmediği çeşitli davranış biçimlerinden biridir. Toplum düzenini ...
 • 32
  Cezaevlerinin, hükümlülerin birbirlerine suç deneyimlerini öğretmek ve bir grup psikolojisine ...
 • 33
  Suç, bireylerin ve toplumun dikkatini çeken olayların başında gelmektedir. Hemen bütün ...
 • 34
  İlk derece yargılama makamı idare ve vergi mahkemeleridir. Bu mahkemelerin verdikleri kararlara ...
 • 35
  Dilekçe davada en önemli araçtır. Dilekçede dava açılmasına neden olan şeyin özlü ...
 • 36
  Soruşturma aşaması şikayete tabi suçlar yahut resen araştırılacak suçlar bakımından ...
 • 37
  Delil avansı ile gider avansı arasında fark bulunmaktadır. Delil avansı, Hukuk Muhakemeleri ...
 • 38
  Yetkili kılınmamış hiçbir kimse kamu idaresi adına para tahsil edemez, değerleri alamaz, ...
 • 39
  Bilirkişiler, yargı çevresinde yer aldığı bölge adliye mahkemesi adli yargı adalet ...
 • 40
  Listelere kaydedilmiş kişiler arasından görevlendirilmiş bilirkişilere, il adli yargı adalet ...
 • 41
  Mahkemeler dava konusu ile ilgili birçok yazışma yapabilir. Talimatı diğer yazışmalardan ...
 • 42
  İnsan sosyal bir varlık olarak doğumundan ölümüne kadar toplum içinde yaşar. Toplum içinde ...
 • 43
  Suç eşyası ve suçla alakalı ekonomik kazancın muhafaza altına alınması, gönderilmesi, ...
 • 44
  El konulan eşyanın teslim alınmasına dair işlemler Cumhuriyet savcısının talimatı ...
 • 45
  Mahkemeler ve Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda el konulan eşyaları tutanakla ...
 • 46
  Emanet memuru, miktarı ne olursa olsun kasa kaydına kaydettiği memleket dahilinde tedavül eden ...
 • 47
  Jandarma birlik komutanlığına hitaben yazılıp emanet memuruyla birlikte Cumhuriyet ...
 • 48
  Evrakın emanet memuru tarafından onaylanması için evrakı onayla düğmesine tıklanır. ...
 • 49
  Emanet memurluğu savcılık ve mahkemelerce ilgili yerlere iadesine, müsaderesine ve imhasına ...
 • 50
  Suç eşyasının dosyasında muhafaza edilmesi: Emanete alınmak ile birlikte mahiyetleri itibari ...
 • 51
  Bankaya yatırılmış olan ve müsaderesine karar verilen paranın sahibine iadesi, ilgilinin ...
 • 52
  İadesine karar verilmiş olup da mahkeme kararı kendilerine tebliğ edildiği halde sahipleri ...
 • 53
  Talimat, bir yer savcılığı veya mahkemesinin diğer yer savcılık veya mahkemesinden ...
 • 54
  Başka yer Cumhuriyet başsavcılıklarından gelen soruşturma evrakına ilişkin bir işlem ve ...
 • 55
  Görgü kuralları, kişilerin diğer kişilerle karşılaştıkları zaman takınmaları gereken ...
 • 56
  Hukuk devleti anlayışı, tarihsel olarak sırasıyla mülk devleti ve polis devleti ...
 • 57
  Hukuk kurallarına uyulmaması halinde uygulanan zorlayıcı nitelikteki devlet gücüne yaptırım ...
 • 58
  Demokrasi, tüm üye veya vatandaşların, organizasyon veya devlet politikasını şekillendirmede ...
 • 59
  İnsan hakları, devletlerin, kültürlerin, coğrafyaların çizdiği sınırların ötesinde ...
 • 60
  Kişisel hürriyet, insanın kendi serbest iradesiyle yapacağı seçime ve vereceği karara göre, ...
 • 61
  Alfabetik dosyalama sistemi, dosya isimlerinin esas alınarak dosyaların harf sırasına göre ...
 • 62
  Klasik bürolarda, ilk olarak dikkat çeken şey, evrak ve çeşitli ebattaki dosyalardır. Sanal ...
 • 63
  Her alanda olduğu gibi hukuk düzeni içinde de birçok belge ve matbu evrak bulunmaktadır. ...
 • 64
  İnsanlar hem maddi hem manevi açıdan kendilerine özgü bir değer taşırlar ve taşıdıkları ...
 • 65
  Kesinleşen karar ve ilamdan dolayı yasa gereği harç alınmasına karar verilir. Karar ...
 • 66
  Türk devletinin temeli töreye dayanmakta, devlet ve toplumun teşkilatlanması da töreye göre ...
 • 67
  UYAP Doküman Editörü, Adalet Bakanlığı tarafından geliştirilen, belge oluşturmaya yardım ...
 • 68
  Noterlik kurumu toplumda önemli bir yere sahiptir. Her ne kadar kişilerin hakları, kanunlarla ...
 • 69
  Arşivlemenin sistemli olarak yürütülmesi için öncelikle arşivleme yeri tespit edilmelidir. ...
 • 70
  Ülkemizde sekreterlik mesleği, dünya ile birlikte olmasa da benzer şekilde gelişmektedir. ...
  İpuçları

  Katiplik Uygulama Sınavına girecekseniz, mutlaka Katiplik Metinleri sayfamızdan geçmiş yılların metinlerini çalışınız. Yeni çıkan metinlerin çoğu aynı oluyor. 

  Soru Cevap Tümünü Gör

  Sitede dakika başına vuruş nasıl hesaplanıyor?

  Sitede dakika başına vuruş nasıl hesaplanıyor? Word dosyasına kopyalayıp baktığımda 150

  Öncelikle merhaba

  on parmak klavye kullanırken neden işaret parmakları sadece j ile f nin üzerinde durmuyor? yani

  10 Parmak Q klavye ve F Klavye

  Merhabalar, Kısaca bilgisayar uzmanıyım ve işimin bir çoğunu bilgisayar başında

  orta seviye

  orta seviye "o" harfinden ileri gitmiyor ne yapabilirim daha fazla ilerleyemedim.

  Q klavye hakkında

  on parmak derslerinde birinci aşamayı yapınca aldıgımız sonuç çıkıyo örnek: 130 cpm 2

  Seviye atlamıyor.

  Merhaba Q klavye 10 parmak derslerine başlayıp 1.aşama olan J-F (30seviye) seviyesini bitirdim

  Giriş uyarı hatası

  Onparmak dersleri sayfasına geldiğim zaman sistem beni atıyor. Tekrar giriş yapmak istediğimde

  çalışma tekniği ?

  sürekli çalışıyorum fakat kelime sayılarım büyük oranda artmıyor nasıl

  bir haftadan az süre kaldı...

  Geri kalan zamanda nasıl çalışmam gerekiyor? son günlerde yapılması gereken şeyler var mı?